Walne Zebranie w Hospicjum

17 listopada w czwartek odbyło się Walne Zebranie, ponieważ dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna zakończyły swoją kadencję.

Po Mszy Św. w kościele św. Krzyża przeszliśmy do klasztoru oo. Franciszkanów i tu odbyły się wybory.

W skład nowego Zarządu weszli:

D. Kania – prezes

J. Piotrowska-Cieślar i N. Łanda- wiceprezesi

M. Sufa – koordynator

H. Sajdok-Żyła – skarbnik

B. Kabiesz – sekretarz

J. Płonka – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

I. Praski, M. Gładczak, J. Siwek

 

Skip to content