Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie pozwoliło wolontariuszom zdobyć, odświeżyć i uaktualnić wiedzę z  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik kursu, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka powinna potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Omawiane na szkoleniu zagadnienia:

– omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy w zachorowaniach i wypadkach

– udzielanie pomocy dzieciom i dorosłym w wybranych stanach nagłych

– prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych

– postępowanie w zadławieniach

– udzielanie pomocy poszkodowanym po urazach i wypadkach

– postępowanie w zatruciach m.in. tlenkiem węgla, grzybami, lekami

– różnicowanie podstawowych objawów stanów zagrożenia życia

Szkolenie bardzo cenne, szczególnie dla nas wolontariuszy, którzy spotykają się z różnymi sytuacjami w domu pacjentów.

Szkolenie poprowadził P. Filip Fluder, któremu bardzo serdecznie dziękujemy.

Wesołego Alleluja !

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia.

Konkurs plastyczno-techniczny “Maskotka dla chorego”

Rozpoczynamy wiosenną część ogólnopolskiej kampanii Pola Nadziei.

Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym “Maskotka dla chorego”.
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej biorących udział w akcji Pola Nadziei organizowanej przez Hospicjum.

Termin nadsyłania prac 30 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje:

Rozstrzygnięcie konkursu 10 maja 2022 r.

Placówki biorące udział w tegorocznej akcji Pola Nadziei, które serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 • Przedszkole nr 1 w Cieszynie
 • Przedszkole nr 2 Integracyjne w Cieszynie
 • Przedszkole nr 4 w Cieszynie
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie
 • Przedszkole nr 7 w Cieszynie
 • Przedszkole nr 17 w Cieszynie-Marklowicach
 • Przedszkole Ogólnokształcące “Jaś i Małgosia” w Cieszynie
 • Niepubliczne Przedszkole Twórcze TOTU w Cieszynie
 • Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie
 • Kolorowe Przedszkole Sucha Górna
 • Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego i Przedszkole w Zamarskach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Cieszynie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Cieszynie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Cieszynie
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Krasnej
 • Szkoła Podstawowa w Ogrodzonej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Akcja PIT

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie w formie 1% podatku.
Dziękujemy, że od lat jesteście z nami.

Spotkanie Rodzin Osieroconych

27 marca odbyło się kolejne spotkanie Rodzin Osieroconych z wolontariuszami w Hufcu Ziemi Cieszyńskiej. Gościem była wieloletnia Komendant Hufca P. Julia Gańcza, która w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o początkach i dziejach harcerstwa w Cieszynie.

Wspomnienie o Janeczce

Oficjalne początki naszego Hospicjum sięgają 1998 roku, kiedy miało miejsce zebranie założycielskie 5.06.1998 r. Jednak już wcześniej pojawili się inicjatorzy tej bezinteresownej idei pomocy najsłabszym i chorym. Według opracowania Marii Kocych-Imielskiej z 2001 roku byli nimi ks. Mirosław Szewieczek- kapelan Szpitala Śląskiego oraz pełniąca tam posługę duchową Janina Kisza-Bruell- mgr teologii ewangelickiej. W bardzo osobistym wspomnieniu wolontariuszki Marioli Gładczak znalazłam piękną refleksję dotyczącą Pani Janeczki:

”Byłaś prawdziwym przykładem miłości Boga w drugim człowieku.(…).
Byłaś wsparciem nawet wtedy, gdy już sama go potrzebowałaś”.

A wracając do wspomnień… , 5 czerwca 1998 roku pani Janeczka złożyła deklarację przystąpienia do naszego Stowarzyszenia, natomiast jeszcze w tym samym miesiącu była obecna na pierwszym Walnym Zebraniu (26.06.1998). Te informacje można znaleźć w pierwszej hospicyjnej kronice, gdzie czytamy również zanotowany przez panią Bruellową wpis opatrzony komentarzem: Adwent 1999 (pochodzi z opłatkowego spotkania grudniowego wolontariuszy):

Dzwony tak cudnie znów grają,
jak za dziecinnych mych lat!
Obrazy dawne powstają
i przysłaniają ten świat.
Małe Dzieciątko,
Stajenka i Żłób,
I Pastuszkowie u Maryi stóp.
Jezus- Dzieciątko,
dziś – Król,
który ukoi twój ból!!!

Jednocześnie przy tym wierszu jest zdjęcie, na którym pani Janka prawdopodobnie składa nam życzenia, bo miała ogromną łatwość i  bezpośrednio wchodziła w relacje z odbiorcami lub uczestnikami zebrań.

Tymczasem 1 kwietnia 2000 roku znajdujemy opis, kiedy podczas Diecezjalnego Spotkania Diakonijnego, w którym brały udział m.in. wolontariuszki Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty oraz p. Bruellowa, dzielono się świadectwami z zakresu służby odwiedzinowej w domu i w szpitalu.

W wydanej z okazji piątej rocznicy istnienia Hospicjum książce „Jak anioł jasny”(2003) znalazł się artykuł napisany przez panią Janinę Bruellową, a dotyczący idei wolontariatu, gdzie czytamy:

„Dając siebie innym, stajemy się bogatsi o wartości, które nie przemijają. Idei wolontariatu nie da się niczym zastąpić.”

Natomiast w biblioteczce hospicyjnej, jaką zorganizowaliśmy przez wszystkie lata od początku istnienia Stowarzyszenia są cztery książki p.Janeczki:

-”Pozdrowienie dla chorych i cierpiących”
-”Niezwykłe a jednak prawdziwe”
-”Z miłości do…”
-”Światło w mroku”

Na podsumowanie dodam, że dla mnie osobiście urzekające jest to, z czego zdałam sobie sprawę dopiero przygotowując powyższą notatkę, że o Pani Janeczce wszyscy mówili zazwyczaj używając zdrobnienia- nie jakiś wielkich tytułów.

Wzruszyłam się i dotarło do mnie wtedy, że Zmarła nosiła w sobie prawdziwie ewangeliczną radość Ducha Świętego i była zawsze otwarta na drugiego człowieka.

Dorota Kania

Zostań wolontariuszem

Dołącz do naszego zespołu i pomóż nam pomagać.

“Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi”. Jan Paweł II

Mały – wielki 1%

Od 2010 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego i jak co roku serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przekazali 1% swojego podatku na rzecz Hospicjum.
W zeszłym roku otrzymaliśmy 52221,38 zł. Jesteście wspaniali.
Dla naszego Stowarzyszenia, które działa charytatywnie 1% przekazanego podatku jest głównym źródłem finansowania. Dzięki 1% mamy środki na swoją działalność na następny rok.

Skip to content