Akcja zbierania nakrętek

Akcja nakrętkowa trwa nadal i kręci się, kręci…

Chcielibyśmy ją krótko podsumować.

Rok 2017/2018
Liderem niezmiennie pozostaje Miasto Wisła z wynikiem: 1750 kg.
Potem jest SP-6 Cieszyn i SP Towarzystwa Ewangelickiego
Razem w tym roku szkolnym zebrano 3743 kg nakrętek.

Rok 2018/2019 już przewyższa ten wynik:
Mieszkaniec Zamarsk: 900 kg
Miasto Wisła: 820 kg
SP-1 Cieszyn 500 kg
ale razem mamy zebrane:
4635 kg!!!

Dziękujemy i zachęcamy do udziału w naszej akcji!

Skip to content