Historia

Świat

Idea ruchu hospicyjnego rozwinęła się dość dawno. Już w IV-V wieku istniały regulacje dotyczące przytułków dla ubogich. Słowo hospes w j.łacińskim oznacza gościa.Można powiedzieć,że hospicja sięgają korzeniami do średniowiecza. W tym okresie bardzo popularny stał się ruch pielgrzymkowy(Rzym,Jerozolima, Santiago de Compostela). Wędrujący pielgrzymi korzystali z opieki w klasztorach,gościńcach i zajazdach,które pełniły służbę miłosierdzia również wobec chorych i umierających. We Francji takie obiekty nazywano Schronisko dobrego Boga. Następne stulecia oraz rozwój medycyny ostatecznie rozdzieliły leczenie szpitalne od opieki społecznej. Opieka hospicyjna oznacza aktywną i wszechstronną opiekę nad pacjentami chorymi na przewlekłe i postępujące choroby. Na jej bazie powstała medycyna paliatywna(pallium – z łac.płaszcz) zajmująca się chorymi w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej.
Po II wojnie światowej pionierką ruchu hospicyjnego stała się Angielka – Cecily Sauders(1918-2005). To ona, dzięki uporowi i wytrwałości, stworzyła w Londynie pierwsze hospicjum Świętego Krzysztofa(1967r), istniejące do dnia dzisiejszego.

Polska

Postacią zasłużoną dla pielęgniarstwa domowego w Polsce stała się Hanna Chrzanowska(1902-1973)-pielęgniarka,stypendystka fundacji Rockefellera,wykładająca w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarstwa w Krakowie. Pierwsza placówka – Hospicjum św. Łazarza – została założona w 1981 roku w Krakowie. Następnie powstawały hospicja w m.in. Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Katowicach). Dzisiaj na terenie naszego kraju działa ok. 200 placówek tego typu (w tym prawie 100 zespołów opieki domowej, 12 oddziałów opieki dzienne i ponad 30 hospicjów stacjonarnych). Dynamiczny rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej w ostatnich dziesięcioleciach stawia nasz kraj w czołówce europejskiej.

Cieszyn

Pierwsza myśl o założeniu hospicjum na Śląsku Cieszyńskim pojawiła się w 1997 roku. Inicjatorami byli wówczas kapelan Szpitala Śląskiego- ks.Mirosław Szewieczek, doktor Tadeusz Niwiński oraz teolog ewangelicki – Janina Bruellowa. Wszyscy posługiwali duchowo chorym, choć każdy w ramach swojego wyznania, dlatego od początku była to inicjatywa ekumeniczna. Rejestracja Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty nastąpiła w 1998 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej. Na początku dużym wsparciem służyli przedstawiciele bielskiego hospicjum im. św. Kamila. Natomiast władze miejskie Cieszyna użyczyły lokalu i przeznaczyły grant finansowy na szkolenie wolontariuszy niemedycznych. Cieszyńskie Hospicjum opiekuje się osobami chorymi na nowotwory głównie z Powiatu Cieszyńskiego. Niesie pomoc medyczną, psychologiczna i duchową chorym oraz ich rodzinom. W szczególny sposób opiekuje się dziećmi osieroconymi przez pacjentów. Od wielu lat przy Stowarzyszeniu działa również magazyn sprzętu medycznego. Aktywność wolontariuszy oraz przychylność społeczeństwa lokalnego pozwala na realizację wielu akcji i kampanii (Hospicjum to tez życie, Koncert Walentynkowy, Pola Nadziei). Od 2010 roku cieszyńska placówka jest organizacją pożytku publicznego.

Skip to content