Zarząd

Na zebraniu w dniu 26 marca ukonstytuował się nowy zarząd Hospicjum:

  • Prezes – Dorota Kania
  • V-ce Prezesi – Joanna Piotrowska-Cieślar i Ireneusz Praski
  • Koordynator – Mariola Sufa
  • Sekretarz – Janina Łanda
  • Skarbnik – Halina Sajdok-Żyła
  • Członek – Jolanta Płonka
Skip to content