Basen trwa

Projekt realizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym: “Poprawa kondycji psycho-fizycznej wolontariuszy Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty” jest w trakcie realizacji.

Uczestniczą w nim oprócz samych wolontariuszek, także przedstawiciele rodzin osieroconych.

Prowadząca zajęcia mgr Barbara Budzińska- Lipka jest bardzo zadowolona z uczestniczek, chwali ich zdyscyplinowanie, energię i radość życia, co bardzo korzystnie, według niej, wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Zajęcia odbywają się na Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie.

 

Skip to content