***

“Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka –
uczynił go obrazem swej własnej wieczności”

(Mdr 2,23)

Skip to content