Koncert Zespołu Vocalis

W ramach ogólnopolskiej kampanii Pola Nadziei dnia 11 listopada żeński Zespół “Vocalis” wystąpił dla naszego Hospicjum.

Zespół działa przy skoczowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej od roku 1999, gromadząc śpiewaczki różnych denominacji religijnych. Dyrygentką jest Agnieszka Sochanek (obecnie doktorantka muzykologii na KUL-u). Zespół wydał dwie płyty i zdobywał nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych. Podczas występu, który odbył się w kaplicy ss. Boromeuszek, można było usłyszeć tradycyjne pieśni religijne, wykonane a’capella.

Serdecznie dziękujemy!!!

Skip to content