Pomagamy, jak możemy

Nasze Stowarzyszenie, dzięki wielu otwartym sercom, może wspierać potrzebujących mieszkańców całego Powiatu, znajdujących się pod opieką Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty. W tym roku udało nam się zakupić i wypożyczyć pani Beacie pompę infuzyjną, bez której nasza pacjentka raczej nie mogłaby funkcjonować. Koszt pompy, przekraczający nieznacznie 3000 zł, Hospicjum sfinansowało w całości.

Skip to content