Prawa umierających

Dzień 10 grudnia rokrocznie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1950 roku w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest wszystkim orędownikom praw człowieka na całym świecie.

Hospicjum jest miejscem dbania o prawa umierających.

W ramach akcji społecznej “Umierać po ludzku” przygotowano Kartę Praw Człowieka Umierającego. Według niej umierający człowiek ma prawo do:

1. Naturalnej, godnej i świadomej śmierci.

2. Umierania we własnym domu, a jeśli to niemożliwe – nie w izolacji i w osamotnieniu.

3. Rzetelnej informacji o stanie swego zdrowia i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego osoby.

4. Zwalczania fizycznego bólu i innych dolegliwości.

5. Troski i pielęgnacji z poszanowaniem jego ludzkiej godności.

6. Otwartego wyrażania swoich uczuć, zwłaszcza na temat cierpienia i śmierci.

7. Swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi.

8. Pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego zgodnego ze swymi przekonaniami.

9. Niezgody na uporczywą terapię przedłużającą umieranie.

10. Zapewnienia należnego szacunku dla swojego ciała po śmierci.

Skip to content