Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-literackiego pt.: “Kartka urodzinowa”

W dniu 12.04.2023 r. komisja konkursowa w składzie: Jolanta Płonka, Janina Siwek, Magdalena Przeworska, Mariola Gładczak, Jolanta Jacko wybrały prace w czterech kategoriach wiekowych. Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i młodzieży szkoły ponadpodstawowej w ramach ogólnopolskiej kampanii hospicyjnej Pola Nadziei.

a) kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym
Do konkursu zakwalifikowało się 26 prac.

I miejsce – ALICJA KREHUT – Przedszkole nr 4 im. M. Konopnickiej w Cieszynie
II miejsce – ALEKSANDRA KUBIK – Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie
II miejsce – BLANKA CZYŻ – Przedszkole nr 2 – Integracyjne w Cieszynie
III miejsce – MICHAŁ BANOT – Przedszkole nr 2 – Integracyjne w Cieszynie
III miejsce – JAKUB FEDORTSIV – Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Cieszynie
wyróżnienie – ANTONINA KŁODA – Przedszkole nr 2 – Integracyjne w Cieszynie

b) kategoria II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
Do konkursu zakwalifikowało się 12 prac.

I miejsce – KINGA GORZYNIK kl.3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu
II miejsce – JULIA JAROSZ kl.1 – Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi
w Cieszynie
II miejsce – JULIA MACURA kl. 1 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. G. Morcinka w Skoczowie
III miejsce – LIDIA KAŁUŻA kl.1 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. G. Morcinka w Skoczowie
III miejsce – SZYMON LACH kl.1 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. G. Morcinka w Skoczowie
wyróżnienie – DOROTA RUTKOWSKA kl.1 – Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami                                                                      integracyjnymi w Cieszynie

c) kategoria III – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
Do konkursu wpłynęło 10 prac.

I miejsce – ANNA CZYŻ  kl. 6 – Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
II miejsce – HELENA BECZEK kl. 4 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. G. Morcinka w Skoczowie
II miejsce – MILENA CZAUDERNA kl. 4 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. G. Morcinka  
w Skoczowie
III miejsce  – AMELIA JURECZKA kl. 6 – Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego                                                                w Zebrzydowicach
III miejsce – DOMINIKA MARKIEWICZ kl. 4 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu
wyróżnienie – AMELIA JUROSZEK kl. 5 – Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami                                                                 integracyjnymi w Cieszynie

d) kategoria IV – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej
Do konkursu nie wpłynęły prace.

e) kategoria V – uczniowie szkół ponadpodstawowych
Do konkursu wpłynęły 3 prace.

W konkursie plastycznym:
I miejsce – NATALIA THEN kl. 4 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
II miejsce – MAJA WALIGÓRSKA kl. 2 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika                                                                         w Cieszynie
III miejsce – ANNA SZPIN kl. 2 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie

W konkursie literackim:
I miejsce – ANNA SZPIN kl. 2 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
II miejsce – MAJA WALIGÓRSKA kl. 2 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika                                                                w Cieszynie
III miejsce – NATALIA THEN kl. 4 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika                                                        w Cieszynie

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Gratulujemy wszystkim talentów.
Informacje na temat wręczenia nagród Stowarzyszenie prześle do wszystkich placówek pocztą elektroniczną i przekaże telefonicznie.

Skip to content