Sprostowanie

Uwaga, ktoś bez uzgodnienia z naszym kapelanem o. Abrahamem Sobkowskim zamieszcza na facebooku informację, która sugeruje prośbę o zbieranie pieniędzy na dziecko. Podaje jego (kapelana) nazwisko, ale inną nazwę fundacji i inny KRS.

Część osób nie wiedząc lub nie rozumiejąc, wysyła to dalej, a my jako hospicjum nie mamy z tym nic wspólnego i o. Abraham prosi o natychmiastowe usunięcie jego nazwiska, bo nikt z nim nie konsultował tej wiadomości.

Dorota Kania, prezes hospicjum

Skip to content