Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie pozwoliło wolontariuszom zdobyć, odświeżyć i uaktualnić wiedzę z  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik kursu, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka powinna potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Omawiane na szkoleniu zagadnienia:

– omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy w zachorowaniach i wypadkach

– udzielanie pomocy dzieciom i dorosłym w wybranych stanach nagłych

– prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych

– postępowanie w zadławieniach

– udzielanie pomocy poszkodowanym po urazach i wypadkach

– postępowanie w zatruciach m.in. tlenkiem węgla, grzybami, lekami

– różnicowanie podstawowych objawów stanów zagrożenia życia

Szkolenie bardzo cenne, szczególnie dla nas wolontariuszy, którzy spotykają się z różnymi sytuacjami w domu pacjentów.

Szkolenie poprowadził P. Filip Fluder, któremu bardzo serdecznie dziękujemy.

Skip to content