Walne zebranie – podsumowanie

W środę 13 listopada członkowie Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty obradowali i wybrali swoich przedstawicieli:

ZARZĄD Stowarzyszenia:

  1. Prezes: Dorota Kania
  2. Wiceprezesi: Joanna Piotrowska-Cieślar i Janina Łanda
  3. Skarbnik: Halina Sajdok-Żyła
  4. Koordynator: Mariola Sufa
  5. Sekretarz: Magdalena Przeworska
  6. Członek: Jolanta Płonka

oraz KOMISJA REWIZYJNA:

  1. Małgorzata Lackstein
  2. Wojciech Riess
  3. Iwona Sroczyńska

Przebieg Walnego Zebrania przypomniała i całość prowadziła Janina Siwek.

Skip to content