Wielkanoc

Szukajmy Tego, który nawet w ciemnościach pozwala się odnaleźć! Nie rezygnujmy, a spotkamy Go w Galilei codzienności, w wieczerniku kościołów… Pan Zmartwychwstał i z Miłością otwiera dla nas bramy Królestwa!

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
składa Zarząd Hospicjum i wolontariusze

Skip to content