Wolontariat

Nasze hospicjum w całości opiera się na pracy wolontaryjnej. Dlatego staramy się dbać o tą sferę funkcjonowania w sposób szczególny.

Mamy wolontariuszy medycznych (personel medyczny: lekarze, pielęgniarki oraz psycholog) i niemedycznych (pozostałe osoby różnych zawodów). Wszyscy służą w Hospicjum dobrowolnie i na różne sposoby. Są to wizyty w domach pacjentów, praktyczne porady dotyczące pielęgnacji i opieki nad chorym. Pomoc w zakupach, wypożyczenie sprzętu, ułatwiającego funkcjonowanie w domu. A także dojazdy do ośrodków leczenia. Osobny rozdział stanowi posługa duchowa, którą na życzenie chorego niosą oo. franciszkanie albo duchowni innych wyznań.

Poza tym opiekujemy się dziećmi osieroconymi przez naszych pacjentów i prowadzimy grupę wsparcia dla osób w żałobie.

W Hospicjum działają także tzw. wolontariusze akcyjni (najczęściej dzieci i młodzież), którzy przez kampanie i koncerty wspierają ruch hospicyjny i promują go w lokalnym środowisku.

W miarę możliwości organizujemy kursy i szkolenia tematyczne dla wolontariuszy albo wyjeżdżamy na takie do innych ośrodków.

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, jeśli tylko może poświęcić swój wolny czas na pomoc innym: chorym i cierpiącym…

Wymagania wobec wolontariuszy:

  • empatia
  • emocjonalne zrównoważenie i dojrzałość psychiczna
  • odpowiedzialność, sumienność, punktualność
  • podnoszenie swoich umiejętności przez udział w kursach i szkoleniach
  • akceptacja statutu Stowarzyszenia, które działa w oparciu o wartości chrześcijańskie
  • dużo dobrej woli

Kontakt:

zapraszamy chętnych na spotkania raz w miesiącu w drugi czwartek podczas zebrania po Mszy św. o godzinie 18.00 w kościele św. Krzyża na ul.Szersznika w Cieszynie

lub na dyżury, które odbywamy co tydzień we wtorki 15.30-16.30 w biurze na ul.Wąskiej 2a (koło restauracji MASKA).

 tel.33 8514514

Skip to content