Zostań wolontariuszem!

“Albowiem prawdziwe niebo jest wszędzie, także w tym miejscu, gdzie stoisz i chodzisz”                                                   Jakub Bohme

Wolontariusze hospicyjni to ludzie, którzy znajdują w sobie dość siły, by oprócz obowiązków rodzinnych, zawodowych i innych na różne sposoby, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i talentami, nieść bezpłatną pomoc ludziom chorym oraz ich rodzinom.

Jeśli myślisz o tym, jak spożytkować wolny czas… jeśli męczy Cię poczucie niespełnienia… jeśli widzisz wokół siebie potrzebujących… jeśli nie boisz się posługi chorym i umierającym… jeśli chcesz wspierać dzieci osierocone i ich rodziny… jeśli możesz dołączyć do nas poprzez wolontariat akcyjny podczas Koncertu Walentynkowego, Maratonu Pływackiego, Pól Nadziei czy innych inicjatyw… jeśli znajdujesz inne powody, aby podzielić się sobą właśnie w Hospicjum…

W każdy wtorek od 15:30 do 16:30 mamy dyżur w lokalu Hospicjum na ul. Wąskiej 2, a w każdy drugi czwartek miesiąca spotykamy się na zebraniu przy klasztorze oo. Franciszkanów na ul. Szersznika o 18.00.

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj…

Potrzebujemy ludzi różnych profesji i zawodów, a w sposób szczególny cenni są dla nas lekarze i pielęgniarki.

Mamy bowiem w naszym Hospicjum wolontariuszy medycznych (personel medyczny: lekarze, pielęgniarki oraz psycholog) i niemedycznych (pozostałe osoby różnych zawodów). Wszyscy służą w Hospicjum dobrowolnie na różne sposoby. Są to wizyty w domach pacjentów, praktyczne porady dotyczące pielęgnacji i opieki nad chorym. Pomoc w zakupach, wypożyczenie sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie w domu. A także dojazdy do ośrodków leczenia. Osobny rozdział stanowi posługa duchowa, którą na życzenie chorego niosą oo. franciszkanie albo duchowni innych wyznań.

Poza tym opiekujemy się dziećmi osieroconymi przez naszych pacjentów i prowadzimy grupę wsparcia dla osób w żałobie.

W Hospicjum działają także tzw. wolontariusze akcyjni (najczęściej dzieci i młodzież), którzy przez kampanie i koncerty wspierają ruch hospicyjny i promują go w lokalnym środowisku.

W miarę możliwości organizujemy kursy i szkolenia tematyczne dla wolontariuszy albo wyjeżdżamy na takie do innych ośrodków.

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, jeśli tylko może poświęcić swój wolny czas na pomoc innym: chorym i cierpiącym.

 Wymagania wobec wolontariuszy:

  • empatia
  • emocjonalne zrównoważenie i dojrzałość psychiczna
  • odpowiedzialność, sumienność, punktualność
  • podnoszenie swoich umiejętności przez udział w kursach i szkoleniach
  • akceptacja statutu Stowarzyszenia, które działa w oparciu o wartości chrześcijańskie
  • dużo dobrej woli.

Dołącz do nas! Serdeczne zapraszamy!


Skip to content